Tuesday, December 04, 2007

'Rats of the System' in Romanian

Când îl descoperise racheta de vânatoare, Carter Cho tocmai încerca sa camufleze modulul spaÛial.

ReuÕise sa scape de pe ce mai ramasese din nucleul cometei distruse, sapase o groapa potrivita cu flacarile produse de ambalarea motorului Õi îngramadise micuÛa dar rezistenta nava ina untru, apoi îÕi închise eremtic costumul spaÛial Õi se caÛara afara din cockpit ...

That’s the Romanian version of the begining of my short story ‘Rats of the System’ which has just been published in the December isssue of Sci-Fi magazi. (Thanks to Catalin Moraru.)
Newer Posts Older Posts