Thursday, April 03, 2014

100,000 Stars

Here's a neat little demonstration of our insignificance. Move the slider on the right to zoom out from the sun and through the solar system. past the nearest, named stars and the next 100,000 stars, onwards to the edge of the Milky Way. Or click on the button on the upper left to get a tour and some context.

Wednesday, April 02, 2014

Räzboiul Liniştit


Out around about now in hardback, Räzboiul Liniştit, the Romanian edition of The Quiet War, translated by Nicu Gesce (who kindly sent me the image of the cover). Pleased to see that the publishers have gone with Sparth's cover illustration, first used in the US Pyr edition.

As it says in the blurb:
In secolul al XXIII-lea, Pământul, distrus de schimbările climatice provocate de poluare, este condus de câteva familii puternice şi de aşa-numiţii „sfinţi verzi” ai acestora. Milioane de oameni lucrează la reconstrucţia ecosistemelor devastate. Alţii au preferat să plece pe sateliţii lui Jupiter şi Saturn, unde au creat o varietate de habitate,protejate de atmosferele inospitaliere cu ajutorul unor vaste corturi sau ascunse sub scoarţa aştrilor respectivi. Aici şi-au dat frâu liber imaginaţiei şi au pus în practică până şi cele mai fanteziste teorii ale geneticii.
Însă pacea fragilă dintre Pământ şi colonii este ameninţată de ambiţia „exteriorilor” de a se răspândi prin întreg Sistemul Solar şi de a grăbi evoluţia umanităţii... 
Newer Posts Older Posts